Održana izborna skupština srpskog kluba Nikola Tesla iz Tutlingena


Milošević ostao predsednik

 

Goran Milošević je ponovo predsednik srpskog kluba Nikola Tesla iz Tutlingena u nemačkoj pokrajini Baden-Virtemberg. Jednoglasno je izabran, alternative nije bilo pošto su prisutni želeli da i dalje vodi klub. Milošević je izjavio da je njegova želja bila da mladi dođu na kormilo ovog srpskog udruženja koje postoji 26 godina. On je izrazio nadu da će uprava i dalje raditi na omasovljenju članstva pre svega mladih i da ideje postoje šta ponuditi mladima. Potpredsednik kluba je Oskar Miler, sekretar Kenih Arpad a blagajnik Biserka Kac. Za koordinatora kluba je izabran Miodrag Marković, ekonom je Ognjen Vuk. Mesto sporskog referenta je povereno Igoru Kajperu a finansijsku komisiju čine Drago Perazić i Zoltan Kajper.

Inače članovi i prethodne uprave ovoga kluba su učestvovali na mnogim      manifestacijama i podržavali su srpski narod gde god je to trebalo, organizovali su u više navrata humanitarnu pomoć za najugroženije ne samo u Srbiji već svuda tamo gde su Srbi, sarađivali su i sarađuju predstavnicima grada opštine Tutlingen i na svoje redovne zabave dovodili su i dovode folklorna društva iz Srbije i Republike Srpske. Adresa kluba je Moehringerstr. 49, 78532 Tuttlingen i vrata su uvek otvorena za sve dobronamerne ljude kao i za nove članove.