Raspisan konkurs za programe Srpskog kulturnog centra u Parizu


Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, raspisalo je konkurs za predlaganje programa ili projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2019. godini. Pravo učešća imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi) pod uslovom da je podnosilac pravno lice, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija. Cilj konkursa je razvoj srpsko-francuske kulturne saradnje, pružanje podrške i promocija projekata i pojedinaca. Programi koji se predlažu treba da budu namenjeni upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene francuskoj publici. Konkurs je otvoren do 8. aprila. Prijave se podnose elektronskim putem na kcpariz@kultura.gov.rs  (samo prijave) i istovremeno poštom uz dokumentaciju i to na adresu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom „Konkurs – KIC Pariz 2019“. Detaljnija uputstva kao i obrasci za prijavu se nalaze na sajtu: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-predlaganje-programa-projekata-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-za-kulturni-centar-srbije-u-parizu-u-2019–godini–