Ekipa valjevskih lekara na čelu sa dr Dušanom Ružičićem iz angio-sale učestvovala na Evropskom kongresu u Parizu


Dr Branko Ružićić prezentovaoa dva rada na Evropskom kongresu kardiologa „Euro PCR“
Foto:arhiva Opšte bolnice Valjevo

Dr Dušan Ružičić prezentovao dva rada na najvećem svetskom skupu lekara u ovoj oblasti kardiologije

Na Evropskom kongresu interventnih kardiologa „Euro PCR“, održanom u Parizu, među deset hiljada učesnika i eminentnih stručnjaka učestvovao je i mladi tim lekara valjevske angio-sale. Ovaj kongres se smatra najvećim svetskim skupom lekara koji se bave ovom granom kardiologije.
Valjevce iz Valjevske opšte bolnice predstavljali su dr Dušan Ružičić, dr Danijel Cvetanović i dr Ivica Obradović. Dr Dušan Ružić prezentovao je dva rada, što je velika čast za Opštu bolnicu u Valjevu.

Prezentacija radova u Parizu: dr Dušan Ružičić
Foto: arhiva Opšte bolnice Valjevo

Prvi rad se odnosio na prikaz slučaja komplikacije, koja se dešava tokom PCR procedure u vidu gubitka stenta kod takozvanog „pada stenta“. Sama komplikacija nastaje i pored toga što tehnika napreduje i to je rizik za svakoga, ko ulazi u proceduru. Drugi rad je objašnjavao tehniku, kojom su mladi lekari valjevske angio-sale uspeli da reše hroničnu totalnu onkluziju jedne arterije.

„ Obzirom da smo mi određenom tehnikom uspeli da najbezbolnije i bez većih komplikacija jako uspešno rešimo proceduru ‘pada stenta’, to je bilo zanimljivo da se vidi kako možemo još da razmenimo znanja i iskustva i kojim tehnikama da pribegavamo kada nam se desi nešto nepredviđeno. U drugom prikazanom radu, koji se odnosi na tehniku saniranja hronične totalne onkluzije arterije kod otvaranja te arterije je uočeno da postoji i bifurkacijastenoza što je bio dodatni izazov. Tehniku koju smo prikazali imali smo priliku da uporedimo sa svetskim imenima koja se bave hroničnim onkluzijama, bifurkacijama i drugim stanjima” naglasio je dr. Dušan Ružičić.

Oba rada su pohvaljena u Parizu
Foto: ahriva Opšte bolnice u Valjevu

On je dodao, da su oba rada prošla dosta zapaženo, da su pohvaljeni i da se diskusija razvila u jako dobrom smeru. „Naravno da nama u nekom svetlu nedostaje još nekih tehničkih mogućnosti, ali to je već finansijski aspekt. Imamo potrebu za jednim vaskularnim ultrazvukom, koji je neophodan za kompleksnije procedure. Mi smo i bez svega toga uspešni i drago mi je da valjevska bolnica i tim angio-sale prezentuju svoja dostignuća na ovako značajnim stručnim skupovima na svetskom nivou” – istakao  je dr Ružičić, naglasivši da su Valjevci na zavidnom nivou po broju procedura, iako sala radi samo u prvoj smeni uz pripravnost.

„Za takvo radno vreme valjevska angio-sala ima zavidan broj procedura i hiljade spašenih života. Ono što je takođe značajno jeste da valjevska angio-sala ne zaostaje za svetskim po kvalitetu rada, jer sve preporuke i kako se savetuje po evropskom bifurkacionom klubu i udruženju za perkutane intervencije, radi se i u valjevskoj angio-sali po njihovim preporukama iz koraka u korak”, navodi dr Dušan Ružičić, doktor nauka koji je vrlo aktivan u Opštoj valjevskoj bolnici. On je objasnio i da je sama priprema za prezentovanje ovakvih radova vrlo složena: prvo se napravi prikaz slučaja, pa se aplicira, pa selekciona komisija od nekoliko hiljada prijavljenih radova izabere svega stotinak za prezentaciju, tako da je tim valjevske angio-sale sa dva rada imao zapaženo učešće na Evropskom kongresu interventnih kardiologa „Euro PCR“.

Valjevski tim u Parizu
Foto: ahriva Opšte bonice Valjevo