Stručno usavršavanje za nastavnike obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu


Zajednička slika učeniska seminara
Foto: Ministrstavo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja nedavno su, za nastavnike koji predaju u Srpskoj dopunskoj školi u inostranstvu, organizovali drugo po redu stručno usavršavanje. Ideja, koja je započeta prošle godine i koja je već dala određene rezultate, je da bivši, aktuelni i budući nastavnici razmene iskustva u načinu održavanja nastave i da povećaju kvalitet postojeće. Prvi skup održan je u Tršiću, rodnom mestu srpskog velikana o kome se obavezno uči u Srpskoj školi u inostranstvu. Drugi je održan u naučnom centru arheološkog nalazišta Viminacijum.

Na seminaru su razmenjena mišljenja o jezičkoj kulturi i nastavi, održana su razna predavanja stručnih lica sa Filološkog fakulteta u Beogradu, iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, iz Vukove zadužbine i iz MPNTR-a. Govorilo se o programu osnovnog obrazovanja u inostranstvu, o obuci nastavnika za realizaciju nastave orjentisane ka ishodu i procesu učenja. Takođe se govorilo o mogućnosti primene iskustava iz nastave srpskog jezika kao nematernjeg i srpskog jezika kao stranog u nastavi srpskog jezika kao maternjeg u inostranstvu. Za novoizabrane nastavnike sve ove teme su bile veoma dragocene, a posebno iskustva, koja su kolege prethodne četiri godine stekli i primenjivali u nastavi. Prikazane su i prezentacije o organizaciji rada i iskustvima stečenim u zemljama u koje se upućuju novi nastavnici, a to su Nemačka, Francuska, Švajcarska i Italija.

Sa skupa i razmena iskustva
Foto: Ministrstavo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Da je rad nastavnika koji predaju u srpskog školi bitan, naglasila je i Slavica Jašić, ispred MPNTR-a. Ona je istakla, da su nastavnici koji rade u Srpskoj dopunskoj školi ambasadori svoje zemlje. „Đaci sa kojima se radi su 20 posto naše populacije, ali zato 100 posto naše budućnosti. Timski rad treba da bude zvezda vodilja” – rekla je Slavica Jašić i dodala da je Ministarstvo ponosno „što brojke rastu u korist srpskog identiteta”.

Seminar je sa više stanovišta bio koristan. Razmenjena su mišljenja i čuli su se problemi, koji nastaju pri radu. Seminar je ujedno bio i divna prilika da se nastavnici među sobom upoznaju, a posebno da upoznaju svoje koordinatore. Do ove godine to je bila samo Biljana Bukinac, a od nove školske godine odlukom ministra Šarčevića postavljene su i koordinatorke za Francusku Blaženka Trivunčić  i nemačku pokrajinu Baden-Virtemberg Tatjana Popović. Pored seminara u Viminacijumu, nastavnici su imali i obuku u beogradskom Dečijem kulturnom centru pod nazivom „Čarobni svet muzike”. KLET – društvo za razvoj obrazovanja i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu pružili su podršku nastavnicima da ojačaju kompetencije u radu sa odeljenskim horom. Podeljena su i nastavna sredstva, koja su namenjena srpskim zajednicama u inostranstvu i neposrednom radu sa đacima.

Biljana Petrović (levo) je održala predavanje o svojim iskustvima
Foto: ahriva B. Petrović

Nastavnica Srpske dopunske škole Biljana Petrović, koja je završila svoj četvorogodišnji mandat u Štutgartu, održala je inspirativno predavanje o svojim iskustvima u radu sa učenicima u rasejanju. Svoje izlaganje završila je na nesvakidašnji način. Zapevala je pesmu Đure Jakšića „Čini mi se dušo moja da je Srbija”, koju je rado pevala sa svojim đacima u Štutgartu. Vrlo brzo su joj se pridružile kolege, a u jednom trenutku puna sala u Viminacijumu je pevala, ne krijući emocije. Za Biljanu Petrović ta pesma sažima osećaj nacionalnog identiteta. „Deca u njoj uvek uživaju”, naglasila je na kraju svog izlaganja.