Poziv Svetlane Matić, predsednice ASKD Vilhemina Mina Karadžić iz Beča da se pomogne svoj narod u Srbiji


Grb društva Vilhemina Mina Karadžić
Foto: arhiva S. Matić

Svetlana Matić, predsednica Austrijsko-srpskog kulturnog društva (ASKD)  Vilhelmina Mina Karadžić iz Beča, uputila je apel u lično i ime Austrijsko-srpskog kulturnog društva „Vilhelmina Mina Karadžić“ svim ljudima dobre volje širom sveta da pomognu Srbiji, u ovim teškim danima borbe čitave planete protiv korona virusa.

Predsednica društva Svetlana Matić
Foto: arhiva S. Matić

„Srpski narod je uvek pomagao matici i evo prilike da još jednom pokažemo svoj patriotizam i humanost. Otadžbina računa na nas koji živimo u rasejanju i našu pomoć. Mnogi od nas imaju familiju i prijatelje u Srbiji, za čije se živote bore hrabri lekari i medicinsko osoblje u vrlo teškim okolnostima. Pomozimo da se nabavi potrebna medicinska oprema, respiratori, zaštitne maske i odela za medicinske radnike i da oni, socijalno najugroženiji, dobiju bar jedan topli obrok na dan. Zamolite sve koje poznajete da pomognu koliko mogu, jer naše malo, može za nekoga biti mnogo i da mu spasi život. Treba da se mobilišemo i damo svoj doprinos u borbi protiv nevidljivog neprijatelja, kao što to nesebično čine mnogobrojni volonteri, vojska, policija i vatrogasci u Srbiji. Budimo uz njih i sa njima u ovim teškim trenucima. Budimo društveno odgovorni kao pojedinci i svojom donacijom olakšajmo i slavimo život“, naglasila je Svetlana Matić.

Apel Svetlane Matić da pomognemo naš narod u Srbiji
Video: arhiva S. Matić

Ministarstvo finansija Republike Srbije je otvorilo devizne i dinarske račune za fizička i pravna lica koja mogu da uplate donacije.

Uplata donacija za pomoć u borbi protiv COVID-19

Međunarodne organizacije, fizička i pravna lica mogu uplatiti donacije za pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19.

Donacije je moguće uplatiti u dinarima i u devizama.

Međunarodne organizacije, fizička i pravna lica mogu uplatiti donacije u devizama na devizni račun broj: 840-1630-88- Izvršenje budžeta Republike Srbije–devizni račun, po instrukciji iz Priloga:

Instrukcije

Uplate donacija u dinarima mogu se vršiti na sledećim računima:

• Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840 – 732161843 – 59

• Tekuće pomoći EU u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840 – 732351843 – 31

• Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

840 – 744161843 – 57

Prilikom uplate na navedene platne račune, u polje poziv na broj odobrenja uneti: 97 41601, sa šifrom plaćanja 153 – za gotovinske uplate, odnosno 253 – za bezgotovinsko plaćanje.

Imajući u vidu veliki broj poziva i predloga za dostavljanje humanitarne pomoći i za upućivanje različitih donacija za borbu protiv COVID-19, Vlada Republike Srbije otvorila je i poseban mejl i telefone namenjene za sva pitanja i predloge o donacijama.

Svi koju žele da upute humanitarnu pomoć ili imaju pitanja u vezi sa potrebama za upućivanje pomoći, mogu se obratiti putem elektronske pošte na: ironfriendship@gov.rs i brojeve telefona +381 64 8350 478 i +381 11 292 7499.

Na ove kontakt telefone i mejl mogu se obratiti svi pojedinci, institucije, privrednici, organizacije i svi zainteresovani iz Srbije i sveta