Austrija nudi pomoć porodicama koje imaju finansijske poteškoće nastale zbog krize izazvane korona virusom


Savezno ministarstvo rada, porodice i omladine Austrije izdvojilo je 30 miliona evra iz fonda koji je osnovan za suzbijanje posledica nastalih usled krize izazvane korona virusom. Kako je navelo ovo ministarstvo, ono brine o porodicama koje su usled korona krize dospele u finansijske teškoće i želi da im pruži najbolju moguću podršku.

Upravo zbog toga su vlasti u Austriji  počele od srede (15. aprila) da primaju zahteve porodica, kojima je potrebna finansijska pomoć. Osnovni preduslov je za dobijanje naknade je,  da podnosilac zahteva ima glavno prebivalište (Hauptwohnsitz) u Austriji 28.2.2020. godine i da je primao dečji dodatak za bar jedno dete koje živi s njim u istom domaćinstvu.

Za zaposlene u firmama uslov je, da bar jedan od roditelja koji s detetom živi u istom domaćinstvu i koji je 28.02.2020. bio zaposlen i zbog krize izazvane virusom korona  izgubio posao ili prijavljen za tzv. skraćeni rad (Kurzarbeit).

Za privatne preduzetnike  uslov je, da je bar jedan od roditelja koji je sa detetom u istom domaćinstvu, usled krize izazvane korona virusom došao u finansijske probleme i ubraja se u tzv. krug fizičkih lica koji mogu da dobiju pomoć iz fonda za nuždu Privredne komore (förderfähiger Kreis natürlicher Personen aus dem Härtefallfonds der WKÖ).

Aktuelni prihod porodice ne sme da prelazi određenu granicu koja je različita u skladu sa veličinom domaćinstva.

Podnošenje zahteva

Zahtev se podnosi E-Mail-om na adresu corona-hilfe@bmafj.gv.at i mora sadržati sledeće:

  1. potpuno ispunjen formular
  2. kopiju bankovne kartice na kojoj se vidi broj računa (Überweisungskonto)

Zaposleni u firmama podnose

1) Potvrdu o prihodu/plati (Einkommenbeleg) od 28.02.2020  kao i

a) potvrdu o primanju neke pomoći AMS-a (AMS-Leistung)
ili
b) potvrdu o visini plate koja se prima za vreme skraćenog rada (Kurzarbeitsentgelt)

Takođe treba navesti podatak kada je prihod smanjen,tj da li je osoba nezaposlena ili je na skraćenom radu i do kada.

Preduzetnici podnose

1) Rešenje o propisanom porezu na promet za 2017. godinu i

2) dokaz o tome da spadaju u krug osoba koje mogu da dobiju pomoć iz Fonda i Privredne komore, kao i potvrdu o visini pomoći (ako partner ili bračni saputnik radi pa se gleda celokupni prihod porodice – Einkommensbelege der Familie

Prilozi treba da budu čitko popunjeni i da se dostve u pdf ili jpg formatu. Za one koji nemaju štampač formular mogu da popune i da kao datoteku proslede ga mejlom, a da ostale kopije dokumenata (pasoša, lične karte ili vozačke dozvole)  sa svim ostalim traženim dokumentima pošalju poštom na adresu

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend, Abt. II/4, Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien.

Ako oba roditelja stanuju s detetom/decom zajedno u domaćinstvu, može im se dodeliti zajednička pomoć.

Tačan iznos pomoći izračunava se na osnovu komplikovanog procesa i zavisi od broja članova domaćinstva uopšte i prihoda.

Ako iznos pomoći prelazi 50 eura, pomoć se dodeljuje u skladu sa veličinom porodice i preostalog raspoloživog prihoda do kraja krize.

Iznos može da bude najviše 1.200 evra mesečno i isplaćuje se za najviše tri meseca (i to samo u slučaju da se situacija ne promeni na bolje i sa poslom i sa prihodom roditelja)

Pomoć se NE VRAĆA, osim ako se podnesu lažni podaci ili potvrde. Dokaz o tome na šta je novac potrošen ne mora da se podnese. Nadležno ministarstvo ima pravo po službenoj dužnosti da proveri navode podnosioca zahteva.

U slučaju da loša finansijska situacija potraje duže, potrebno je podneti zahtev za drugu vrstu pomoći, koja će takođe biti dodeljena.

Pomoć se isplaćuje isključivo na račun u Austriji osobama čije je glavno prebivalište u Austriji.

Pomoć se ne odobrava  ako je postojeći prihod u domaćinstvu s decom u skladu sa veličinom porodice veći od:

1 roditelj + 1 dete: 1.600,
1 roditelj + 2 dece1 2.000,00 €
1 roditelj + više dece 2.800,00 €

par + 1 dete 2.400,00 €
par + 2 dece 2.800,00 €
par + više dece 3.600,00 €

Dokumenti za podnošenje zahteve se nalaze u linku :

https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/Corona-Familienhaerteausgleich.html