Biljana Bukinac, koordinator obrazovno – vaspitnog rada u inostranstvu govori o realizaciji „onlajn“ nastave u srpskim dopunskim školama

Od sredine marta 2020. po uvođenju mere za suzbijanje Korona virusa, realizacija obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu odvija se kao nastava

Читајте даље / Čitajte dalje