Nastanak elektrona i preuzimanje ideje od Nikole Tesle


Mnoge nepravde učinjene su velikom srpskom naučniku Nikoli Tesli tokom života. Pored mnogobrojnih koje je imao zbog Tomasa Edisona, Muzej Nikole Tesle navodi i preuzimanje Teslinih ideja engleskog fizičara Džozefa Tomsona. Naime otkriće elektrona se isključivo pripisuje Tomsonu, koji je 1906. dobio i Nobelovu nagrada za fiziku, iako zvanično postoje dokumenti koji ukazuju suprotno.

„Tokom 1891. Nikola Tesla je u časopisu The Electrical Engineer objavio rezultate eksperimenata sa električnim pražnjenjem u vakuumskoj cevi koje je protumačio kao delovanje električno nabijenih čestica. Ko odgovor na ovaj Teslin članak, engleski fizičar Džozef Tomson objavio je članak koji je osporava Teslino otkriće. Tesla je odmah odgovorio na Tomsonovu kritiku još jednim člankom u kome je napisao, između ostalog i : „…Opažena pojava je posledica kretanja malih električnih nabijenih čestica koje se velikom brzinom sudaraju s molekulima razređenog gasa…”

Samo šest godina kasnije, 1896. Tomson je u svojim eksperimentima dokazao postojanje ovih naelektrisanih čestica i nazvao ih je elektronima. Od tada se otkriće elektrona pripisuje isključivo njemu, a 1906. dobio je i Nobelovu nagradu za fiziku“, iznosi Muzej Nikole Tesle u Beogradu.