Projekat „Gradimo prijateljstva“ učenika srpske škole tri grada iz istočne Francuske i OŠ Stefan Dečanski iz Beograda

Nastavnica Marija Praizović, koja srpsku nastavu u dopunskoj školi predaje u Miluzu-Didenajm, u Monbelijaru (Etip) i u Belforu u istočnoj

Читајте даље / Čitajte dalje