U toku je upis i u srpske škole u Italiji – Iz grada Skio uputili apel da se đaci upišu


Upis u novu školsku godinu na srpskom jeziku je u toku
Foto: arhiva SDŠ Skio

Ova školska godina posebno od februara i marta ostaće dugo u sećanju i učenicima i roditeljima na svim kontinentima. Prazne školske klupe, parkovi, igrališta, ulice, gradovi… i strah od virusa od koga ni eksperti ne znaju kako se da zaštitiš. Svemu dođe kraj pa i lošim stvarima i život se nastavlja sa svim potrebama i aktivnostima. I bez obzira na to što je ova školska godina 2019./20. bila drugačija od prethodnih na nastavnom punktu Skio bila je bogata dešavanjima. Učenici su imali prilike da pogledaju dve predstave „Doktorka na selu“ i „Kad je Nušić bio mali“, da budu deo radionice „Čitaj za pet“ kao i da sami budu učesnici kako u priredbi posvećenoj Svetom Savi tako i na „Dečijim igrama bez granica“ na kojoj su osvojili prvo mesto u kategoriji učenika od prvog do petog razreda. Učenici su učestvovali na različitim konkursima, a svetska epidemija izazvana virusom korona naterala ih je da zajedno sa učiteljicom Dragicom Doderović pristupe drugačijem vidu rada i nastave.

Učenisi Sprske dopunske škole u gradu Skio
Foto: arhiva SDŠ Skio i udruženje Kruna

Sa nastavnog punkta Skio oformljen je i prvi hor koji je imao i svoje nastupe. Udruženje Kruna je zajedno sa učiteljicom Dragicom Doderović oformilo je i prvu biblioteku čije svečano otvaranje čeka neko bolje vreme. Takođe i ispraćaj ovogodišnjih osmaka. Ali zato nova školska godina  dovešće u školske klupe nove generacije đaka  i za njih je trenutno upis u toku.  Za sve bliže informacije mogu se dobiti od  Marije 392 820 4971; Nade 348 700 8374 i Lidije 3286013292