Na današnji dan 9. juna 1914. u Beogradu je otkriven spomenik Dositeju Obradoviću


Svečano otkrivanje spomenika 1914. godine
Foto: arhiva Muzeja Vuka i Dositeja

Na današnji dan, 9. juna 1914. godine (27. maja, po starom kalendaru) u Beogradu je svečano otkriven spomenik Dositeju Obradoviću. Spomenik, koji je delo hrvatskog vajara Rudolfa Valdeca, bio je postavljen na trgu ispred hotela „Srpska kruna” gde se danas nalazi Biblioteka grada Beograda. Na prednjoj strani postamenta uklesana je posveta: „Dositeju Obradoviću zahvalni srpski narod”, a na zadnjoj piščev moto preuzet iz Pisma Haralampiju: „Ja ću pisati za um, za srce i za naravi človečke, za braću Srblje kojega su god oni zakona i vere”. U samoj osnovi postamenta piše: „Iduć’ uči, u vekove gleda!”. Spomenik je 30-ih godina prošlog veka premešten u Akademski park *), gde se i danas nalazi, ističe se u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu.

*) Akademski park se nalazi između Studentskog trga i Matematičkog fakulteta. Beograđani ga često zovu i Studentski park.