Vuk Stefanović Karadžić o novim rečima


Vuk Stef. Karadžić, 1841,
delo Anastasa Jovanović
Foto: arhiva Muzeja ViD

„Pravljenje je novijeh riječi težak posao za svakoga čovjeka, a osobito u nas, gdje književnici niti svoga narodnoga jezika upravo znadu niti hoće da ga uče, nego ga okrećući svaki po svome krivome znanju, ili, u pravo reći, po svojoj volji, jednako kvare i grde. Da ko iziđe na pazar, pa da stane kupovati za kuću svoju različne stvari ne znajući, šta u kući ima, šta li nema, tome bi se svi ljudi smijali, a to ni malo ne bi smješnije bilo, nego kad književnik hoće da izmišljava nove riječi za kakav jezik ne znajući, koje riječi u jeziku imaju koje li nemaju“, odlomak iz pisma od 18. maja 1845. Vuk Stefanović Karadžić, prenosi Muzej Vuka i Dositeja u Beogradu.