Ambasada Republike Srbije u Ljubljani preuzela projetak organizovanje dopunske nastave na srpskom jeziku


Savez Srba u Sloveniji obavestio je roditelje učenika Srpske dopunske škole i javnost da je projekat organizovanja dopunske nastave srpskog jezika u slovenačkim osnovnim školama zvanično preuzela ambasada Republike Srbije u Ljubljani. „Mi ćemo nastaviti da stojimo ambasadi Republike Srbije na usluzi kao i da Vas blagovremeno obaveštavamo o svim relevantnim detaljima u vezi sa nastavom“, istakli su iz Saveza.

Nastava srpskog jezika bi trebala da počne u oktobru. „Trenutno su u toku završni dogovori sa Ministarstvima prosvete Republike Srbije i Republike Slovenije, kao i sa slovenačkim osnovnim školama“, istakao je stručni tim za organizaciju dopunske nastave srpskog jezika.