Raspisan književni konkurs Milovan Vidaković za 2020


Redakcija Srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte raspisala je tradicionalni konkurs za najbolje neobjavljene kratke priče na srpskom jeziku. Konkurs je raspisan u dve kategorije za autore starije od 19 godina i za mlade do 19 godina starosti.

Pravo učešća imaju autori koji stvaraju na srpskom jeziku. Jedan autor može poslati najviše jednu priču, dužine do 3000 kompjuterskih karaktera (uključujući i razmake). Radovi treba da budu napisani u Word formatu, potpisani šifrom i poslati elektronskom poštom na mejl adresu: snnbudimpesta@gmail.com.

U odvojenom dokumentu autori šalju podatke o sebi a oni treba da sadrže ime i prezime, kraću biografiju, poštansku i elektronsku adresu kao i broj telefona.

Članovi žirija će priče dobiti posredstvom organizatora konkursa isključivo pod šiframa i do kraja novembra će objaviti rezultate.

Milovan Vidaković bio je jedan od najčitanijih srpskih pisaca svoga vremena

Književna nagrada Milovan Vidaković dodeljuje se svake druge godine, naizmenično sa priznanjem Teodor Pavlović, za oblast novinarstva i publicistike. Milovan Vidaković se smatra začetnikom žanra romana u srpskoj književnosti. Bio je jedan od najčitanijih srpskih pisaca svoga vremena. Detinjstvo je proveo na selu, bez škole, čuvajući ovce i koze, a jedini duhovni uticaj na njega imala je epska narodna tradicija.

Gimnaziju je završavao u Segedinu, Temišvaru i Novom Sadu, a filozofiju u Segedinu i Kežmarku, gde je upisao i studije prava. Za vreme čitavog školovanja Vidaković se izdržavao podučavajući mlađe đake. Naučio je latinski, nemački, mađarski i delimično francuski jezik. U jesen 1817. godine postavljen je za profesora Srpske gimnazije u Novom Sadu, a od 1824. radio je kao privatni učitelj u Temišvaru, Sremskim Karlovcima i Pešti.

Često je bio u besparici, a poslednje godine života proveo je u Pešti. Kod njega su stanovali mnogi srpski đaci koji su se u to vreme školovali u mađarskoj prestonici. Sahranjen je na srpskom groblju u Pešti, a nadgrobni spomenik mu je podigla Matica srpska.