Sastanak ambasadorke dr Snežane Janković sa nastavnicama Srpske dopunske škole iz Berlina


Ambasadorka dr Snežana Janković (u sredini) sa nastavnicama srpskgo jezika Mirjanom Stefanović (levo) i Marijom Aleksić (desno)
Foto: Ambasada Srbije u Berlinu
Ambasadorka Republike Srbije u Berlinu dr Snežana Janković primila je nastavnice Dopunske škole na srpskom jeziku Mariju Aleksić i Mirjanu Stefanović. U razgovoru su preko video linka učestvovale i koordinatorka nastave Dopunske škole u Nemačkoj Biljana Bukinac, kao i Jasna Radojičić, savetnica u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Bilo je reči o unapređenju nastave namenjene svoj deci srpskog porekla osnovno školskog uzrasta u Nemačkoj. Nastavu organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i besplatna je za sve učenike. Stoga je od izuzetnog značaja da što veći broj dece pohađa Dopunsku školu u kojoj se neguje srpski jezik, tradicija i kultura.