Početna Škola Sastanak ambasadorke dr Snežane Janković sa nastavnicama Srpske dopunske škole iz Berlina

Sastanak ambasadorke dr Snežane Janković sa nastavnicama Srpske dopunske škole iz Berlina

Ambasadorka dr Snežana Janković (u sredini) sa nastavnicama srpskgo jezika Mirjanom Stefanović (levo) i Marijom Aleksić (desno)
Foto: Ambasada Srbije u Berlinu
Ambasadorka Republike Srbije u Berlinu dr Snežana Janković primila je nastavnice Dopunske škole na srpskom jeziku Mariju Aleksić i Mirjanu Stefanović. U razgovoru su preko video linka učestvovale i koordinatorka nastave Dopunske škole u Nemačkoj Biljana Bukinac, kao i Jasna Radojičić, savetnica u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Bilo je reči o unapređenju nastave namenjene svoj deci srpskog porekla osnovno školskog uzrasta u Nemačkoj. Nastavu organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i besplatna je za sve učenike. Stoga je od izuzetnog značaja da što veći broj dece pohađa Dopunsku školu u kojoj se neguje srpski jezik, tradicija i kultura.