„Akrobate, žongleri i čarobnjaci“


Foto: arhiva FB Srpska škola u Švajcarskoj

Tekst je napisala Marija Gaćinović, nastavnik Srpske dopunske škole u Švajcarskoj i govori i o onoj nevidljivoj strani posla, koju imaju nastavnici. Prenosimo ga u celosti:

U redovan posao nastavnika koji nastavu srpskog jezika izvode u Švajcarskoj, spada veoma intenzivna saradnja sa prosvetnim institucijama ove države, koje u okviru svojih Direkcija za obrazovanje imaju odeljke posvećene HSK nastavi: nastavi maternjeg jezika i kulture.

HSK direkcije za početak, zahtevaju da ispunjavanjem određenih uslova, našu nastavu svakih nekoliko godina iznova akreditujemo i da svi nastavnici po preuzimanju dužnosti, vladaju znanjem jezika kantona na nivou B1. Pored toga, od nastavnika i koordinatora se očekuje da svake godine prisustvuju nizu konferencija i stručnih usavršavanja, sa ciljem da steknu što bolji uvid u pedagoški pristup i metodiku rada nastavnik redovne nastave.

I ove godine je, kao i prethodnih organizovana serija sastanaka, što u prostorijama direkcija, što onlajn, za koordinatore, na kojima je, u zavisnosti od zahteva kantona, trebalo ispuniti različite zadatke. Tako smo u kantonu Bazel, na individualnom sastanku sa predstavnicima Direkcije, predvođeni koordinatorkom za Nemačku i Švajcarsku, Biljanom Bukinac i uz podršku konzula Predraga Mandića, uspešno obnovili akreditaciju naše škole za naredne tri godine, kantonu Cirih podneli redovni trogodišnji izveštaj o organizaciji škole i radu nastavnika, u kantonu St. Galen slušali o aktuelnim istraživanjima uticaja bilingvizma na razvoj dece, a u kantonu Turgau o metodama i načinima prevazilaženja predrasuda u multikulturnim društvima. Nekoliko kantona odlučilo se da svoje konferencije odloži za proleće.

Za nastavnike je, takođe, predviđen niz stručnih usavršavanja, sa istim ciljem; sticanjem uvida u metodiku rada u švajcarskom školskom sistemu, a ove godine akcenat je bio na predstavljanju digitalnih resursa, koji bi trebalo da doprinesu kvalitetu nastave.

Uz pomenute seminare, naši redovni nastavnici iz kantona Cirih, Milja Stević, Jelena Angelovski i Aleksandar Nikolić, uspešno su završili šestodnevni seminar, „Uvod u švajcarski školski sistem“, tokom kojeg su bili obavezni da posećuju časove, kako nastavnika u redovnim školama, tako i kolega iz druge jezičke grupe, da obave razgovor sa direktorom jedne škole i da svoje utiske i zapažanja iskažu u formi izveštaja, koji su uslov za sticanje sertifikata.

Kraj decembra je i vreme kada nastavnici u Švajcarskoj, uz ispunjavanje dnevnika i đačkih knjižica, ocene učenika moraju uneti i u posebne, kantonalne formulare, kako bi na vreme bili predati nastavniku u redovnoj školi, koji će ih učeniku uručiti na kraju prvog semestra, uz ostale ocene.

I taman kad je nastavnik već potpuno na izmaku snage, ophrvan mislima da, osim kolega, niko drugi nije u stanju da razume koliko „nevidljivog posla“ je obavljeno, koliko zadataka i zahteva, postavljenih sa različitih strana, ispunjeno, u šta se priprema za nastavu i neposredan rad sa učenicima ne računaju, stiže demanti.

Direkcija za obrazovanje kantona Cirih zahvaljuje se na saradnji u protekloj godini, poredeći nastavnike sa akrobatama, koji, već time što su se sa zemlje uspešno katapultirali na žicu, dokazuju da poseduju posebne kvalitete: veštinu koordinacije i održavanja balansa, ali često moraju da pribegnu i žongliranju ili čak upotrebi čarolije, kako bi ostvarili cilj.

Oni kojima je nevidljivo i nematerijalno uvek bilo jednako važno kao ono vidljivo i materijalno, ovu uspelu metaforu prihvataju kao istinski poklon i podstrek unutrašnjoj motivaciji za dalje usavršavanje tehnika žongliranja i poniranje u tajne čarobnjaštva.

Marija Gaćinović, nastavnik Srpske dopunske škole u Švajcarskoj