Prva srpska bolnica se nalazila u Hilandaru


Prva srpska bolnica nalazila se u Hilandaru i sazidana je krajem 12. veka. Njen osnivač bio je najmlađi sin Stefana Nemanje, Sveti Sava, piše Srpska istorija. U njoj su se nalazile postelje za obolele monahe o kojima su brinuli izabrani bolničari.

Bolnica je kasnije proširena, a za nju je obezbeđen poseban prihod i pravo na besplatnu opremu poveljama cara Dušana, kao i kneza Lazara Hrebeljanovića.

Sava se postarao da se bolesnici u prvoj srpskoj bolnici leče, prema tada, najsavremenijim priručnicima zapadnoevropske medicine, zasnovane na klasičnom nasleđu Hipokrata, Galena i Dioskorida.

Ta tradicija se nastavila, pa su u Hilandaru sačuvani znameniti rukopisi sa medicinskim tekstovima iz 14. i 16. veka.