Savindan u kantonima St. Galen i Turgau u Švajcarskoj


Školska slava Sveti Sava u odeljenima nastavnice Marije Gaćinović u kantonima St. Galen i Turgau obeležen je nizom aktivnosti u učionicama, u kojima se održava nastava. „Učenicima mlađeg uzrasta predstavljeni su kratki animirani filmovi o životu Rastka Nemanjića, dok su stariji učenici proširili znanje o manastiru Hilandaru, gledajući dva dokumentarna filma, koja govore o Svetoj Gori i Hilandaru“, istakla je nastavnica Marija Gaćinović.

Na njeno zadovoljstvo svi su učestvovali u likovnoj radionici crtanjem portreta Svetog Save ili pravljenjem plakata o manastirima Mileševa, Studenica i Hilandar. „Mlađi učenici su uvežbavali izražajno čitanje pesama o Svetom Savi i kratkih priča, dok je sa starijim učenicima analizirana priča: „Zlatno jagnje“ Svetlane Velmar Janković i „Pismo igumanu Spiridonu“ Svetog Save“, dodala je nastavnica.

U poslednjoj nedelji posvećenoj Savindanu, učenici su preko kvizova, anagrama, osmosmerki i igre vešala, koji se nude u aplikaciji Vordvol imali prilike da ponove sve što su naučili i da se zabave.