Potpisan memorandum o saradnji udruženja građana „MOST matice i dijaspore“ iz Beograda i Saveza Srba Slovenije


Memorandum o saradnji udruženja građana MOST„MOST matice i dijaspore“ iz Beograda i Savez Srba Slovenije
Foto: Savez Srba Slovenije

Udruženje građana „MOST matice i dijaspore“ iz Beograda i Savez Srba Slovenije potpisali su Memorandum o saradnji, kojim su se saglasili da zajedno rade na unapređenju odnosa između matice, dijaspore i Srba u regionu, očuvanju srpskog jezika, ćiriličnog pisma, kulture i tradicije srpskog naroda. 

Kako se navodi na internet stranici Saveza Srba Slovenije strane su se saglasile da međusobnu saradnju razvijaju kroz: osmišljavanje, planiranje i sprovođenje projekata od obostranog interesa;  zajedničko apliciranje za finansiranje projekata kod domaćih i međunarodnih partnera i donatora;  organizaciju radionica;  organizaciju periodičnih konsultacija, razmenu informacija i iskustava i novih saznanja;     osmišljavanje i sprovođenje edukativnih programa;  osmišljavanje i sprovođenje medijskih kampanja. 

Prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji predsednik Saveza Srba Slovenije mr Vladimir Kokanović upoznao je Udruženje građana „MOST matice i dijaspore“ sa dosadašnjim aktivnostima i ostvarenim rezultatima Saveza. 

Sredinom marta 2020. godine, na samom početku pandemije Kovid-19, Savez Srba Slovenije započeo je humanitarnu akciju „Podrži heroje!“. Zahvaljujući brzoj organizaciji članova organizacionog odbora, na čelu sa mr Vladimirom Kokanovićem, v. d. predsednikom i glavnim koordinatorom humanitarne akcije, ostvaren je kontakt sa mnogim udruženjima i organizacijama iz regiona i dijaspore, koja su nesebično podržala ovu humanitarnu akciju i pridružila se svim svojim kapacitetima u cilju zajedničke podrške našim herojima – medicinarima u Srbiji i Republici Srpskoj. 

Humanitarnoj akciji „Podrži heroje!” pridružili su se: Savez Srba Italije, Savez Srba Francuske, Humanitarna organizacija „Koreni“ iz Italije, Humanitarna organizacija „Odbor za Kosovo i Metohiju“ iz Banjaluke i Miholjski zbor, najveće humanitarne organizacije iz Crne Gore koje imaju svoja predstavništva u čitavom regionu. U ovoj humanitarnoj akciji je, dakle, učestvovalo šest velikih organizacija iz pet država. 

U oktobru 2020. godine počela je sa radom dopunska nastava srpskog jezika u slovenačkim osnovnim školama, koju pohađa 1465 učenika iz Slovenije. Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u Republici Sloveniji u nadležnosti i organizaciji je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a Savez Srba Slovenije je nosilac projekta u Sloveniji.

Savez Srba Slovenije u decembru 2020. godine uputio je Vladi Republike Slovenije formalnu inicijativu za preispitivanje mogućnosti o uvođenju registra verske i nacionalne pripadnosti. Inicijativa je u pisanoj formi prosleđena Službi za zakonodavstvo i Kancelariji za pitanja narodnosti Vlade Republike Slovenije.

Predsednik Saveza Srba Slovenije mr Vladimir Kokanović istakao je strateški cilj ove inicijative da se svim građanima Slovenije omogući da se slobodno izjasne o svojoj verskoj i nacionalnoj pripadnosti, kao i da, ukoliko žele, taj njihov podatak bude evidentiran od strane nadležnih institucija u posebnom registru.  „Na taj način država bi imala jasne i pouzdane podatke o verskoj i nacionalnoj strukturi stanovništva što bi moglo da posluži kao adekvatan i legitiman pravni osnov nadležnim institucijama prilikom sprovođenja i utvrđivanja rezultata popisa stanovništva“, naglasio je  Kokanović.  Kokanović je takođe istakao da je izjašnjavanje o verskoj i nacionalnoj pripadnosti od strateškog značaja za srpsku zajednicu, jer bi išlo u prilog naporima da Srbi u Sloveniji ostvare veća prava, poput dobijanja dvojnog državljanstva i statusa nacionalne manjine. 

Predsednik Udruženja građana „MOST matice i dijaspore“ Ivan Ilić upoznao je predsednika Saveza Srba Slovenije mr Vladimira Kokanovića sa ciljevima Udruženja i planiranim aktivnostima za 2021. godinu, osvrnuvši se na projekat „Veb dizajn, put ka boljoj komunikaciji“ koji ima za cilj da dodatno osnaži udruženja u regionu, kako bi njihova uočljivost na internetu bila izraženija. 

Predsednik Saveza Srba Slovenije mr Vladimira Kokanović upoznat je sa izradom projekta „MOSTOVI“, koji ima za cilj izradu elektronskog sadržaja u formi video materijala. Projekat „MOSTOVI“ zamišljen je kao serijal od osam polučasovnih emisija koje bi širu javnosti upoznale sa životom i radom srpske zajednice u dijaspori i regionu. Za 2021. godinu planirana je izrada dva serijala emisija pod nazivom „MOSTOVI – Srbi u Sloveniji“ i „MOSTOVI – Srbi u Italiji“.  Predsednik Saveza Srba Slovenije pohvalio je i podržao projekte Udruženju građana „MOST matice i dijaspore“ i poželeo sreću u daljem radu.