Međunarodni Dan maternjeg jezika


Danas se obeležava međunarodni Dan maternjeg jezika. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava saopštilo je povodom današnjeg dana da „domaći lingvisti upozoravaju da se srpski jezik našao pred sve većom najezdom engleskog i da je ugrožen u meri u kojoj su ugroženi i neki svetski jezici – francuski, nemački ili italijanski“.

Sa druge strane Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pokreće kampanju za očuvanje srpskog jezika. Direktor uprave Arno Gujon, rekao je da je srpski jezik bogat i raznovrstan, da nije najlakši za učenje, ali da je jedan od najlepših.

– Namera nam je da, u godini kada se u okruženju sprovodi popis stanovništva, čiji je jedan od ključnih elemenata baš maternji jezik, podignemo svest o značaju srpskog jezika. Mi ne možemo da utičemo na to kako će drugi nazivati svoj jezik, ali možemo da utičemo na to kako ćemo mi sačuvati svoj. U dijaspori je, s druge strane, srpski jezik osnovna nit koja povezuje čitavu zajednicu. Ako se jezik zaboravi, ta nit se prekida i gubi se deo identiteta. Svaki Srbin, pogotovo pripadnik druge ili treće generacije u inostranstvu, koji pored jezika države u kojoj živi, zna i srpski jezik, predstavlja most između Srbije i sveta i bogatstvo za sve nas – naglasio je Gujon.

Unesko je 1999. godine proglasio 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika, kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.

Unesko ukazuje da je jezička raznolikost sve ugroženija i da više od 40 procenata svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na jeziku koji govori ili razume. U cilju podizanja svesti o značaju očuvanja maternjih jezika tema Međunarodnog dana maternjeg jezika 2021. godine je “Negovanje višejezičnosti za uključivanje u obrazovanje i društvo”, navelo je ministarstvo.

Srbija je 2006. godine pristupila Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope čime se obavezala da štiti sve manjinske jezike koji se tradicionalno koriste na njenoj teritoriji.