Uspeh učenika iz Francuske i Italije na literarnim konkursima


​Učenici dopunske škole iz Francuske i Italije postigli su izuzetan uspeh u literarnom delu konkursa „Biblioteka-željoteka“ Dečjeg odeljenja Biblioteke grada Beograda „Čika Jova Zmaj“ kao i na konkursu „Lepo je voleti“ Dečjeg kulturnog centra Beograd. Iz ove dve zemlje poslato je ukupno 34 rada. ​U ime svih nastavnika svu decu su pohvalile nastavnica Jelena Jovanović iz Italije, kao i koordinatorka Srpske dopunske škole za Francusku, Italiju i Sloveniju Blaženka Trivunčić. Posebna zahvalnost upućena je na učešću kao i za svu maštovitost i kreativnost koju su učenici pokazali!

„Učešće učenika na konkursima učvršćuje veze sa maticom i potvrđuje uspešno ostvarivanje ciljeva dopunske nastave na srpskom jeziku u inostranstvu. Podsticanje učenika na stvaralaštvo povodom obrađenih nastavnih sadržaja doprinosi primeni naučenog i razvijanju kreativnog načina izražavanja. Posebno je značajno snaženje učeničke motivacije usled negovanja osećaja zajedništva i pripadnosti. Predstavljanje literarnih i likovnih ostvarenja, pohvale i nagrade koje dolaze iz otadžbine donose deci veliku  radost“, istakla je koordinatorka Trivunčić.

Još jedno treće mesto za Saru Šarčević iz Pariza

Rezultati konkursa „Biblioteka-željoteka“ Dečjeg odeljenja Biblioteke grada Beograda „Čika Jova Zmaj“

Prvu nagradu osvojila je Anđela Ester Stevanović Nardeze, učenica sedmog razreda Srpske dopunske škole ,,Sveti Sava“ u Italiji, Vićenca, čiji je mentor Jelena Jovanović

Drugu nagradu dele: Viktorija Marković, 4. razred, Srpska dopunska škola, Anjer, Pariski region  i Vladimir Marković, 2 razred, Srpska dopunska škola, Anjer, Pariski region, mentor, Tamara Nacik

Treću nagradu su podelili Sara Šarčević, 12 godina, Srpska dopunska škola u Parizu i Tamara Šarčević, 9 godina, Srpska dopunska škola u Parizu, mentor Blaženka Trivunčić

 Učenici će biti nagrađeni knjigama i diplomama, a pobednički radovi biće objavljeni u Dečjem dodatku lista „Politika“.

​Na šestom po redu konkursu „Lepo je voleti“, Dečjeg kulturnog centra iz Beograda, posvećenom Miroslavu Antiću Nikola Mandarin, učenik trećeg razreda iz Pariza osvojio je drugu nagradu. Pesma je objavljena u elektronskom časopisu „Čika Jova Zmaj“. Takođe diploma je dodeljena Srpskoj dopunskoj školi u Parizu.