Danas se obeležava Dan srpsko-slovenačkog prijateljstva


Foto: SKC-Srpska biblioteka Mihajlo Pupin

Nacionalni savez slovenačke nacionalne manjine u Srbiji i Srpski kulturni centar – srpska biblioteka Mihajlo Pupin iz Ljubljane proglasili su 12. jun za Dan srpsko-slovenačkog prijateljstva. U okviru obeležavanja ovoga dana danas će se održati dve velike manifestacije: otvaranje izložbe Znameniti Slovenci u Srbiji / Znameniti Srbi u Sloveniji kao i svečano otvaranje renovirane Srpske biblioteke Mihajlo Pupin, koja se nalazi na novoj adresi.

U 10 časova ispred Parohijskog doma Srpske pravoslavne crkve u Ljubljani biće otvorena  izložba  Znameniti Slovenci u Srbiji / Znameniti Srbi u Sloveniji pod pokroviteljstvom gradova Ljubljane, Maribora, Kranja, Kopra, Novog Mesta, Nove Gorice i Velenja. Izložba je koncipirana tako da se kroz digitalne ikonopise – vizuelne portrete i kratke literarne forme predstave najznačajniji Slovenci koji su živeli i doprineli razvoju Srbije kao i najznačajniji Srbi koji su u Sloveniji ostavili dragocen trag u različitim oblastima stvaralaštva. Nakon otvaranja u Ljubljani, izložba će putovati odnosno biti organizovana i u navedenim gradovima. „Podsećanje na njih doprinosi, pre svega, kulturi sećanja i međusobnom boljem razumevanju i uvažavanju naša dva naroda. Duboko verujemo da bi svaka nova generacija morala negovati naše viševekovno prijateljstvo i čuvati ga od zaborava, kako zbog nas samih tako i zbog budućih naraštaja. Takođe smo uvereni da se odnosi naša dva naroda trebaju graditi na svetlim primerima naše prošlosti, sa fokusom na onom što nas spaja”, istakli su organizatori.

Na izložbi  Znameniti Slovenci u Srbiji / Znameniti Srbi u Sloveniji biće predstavljeno 18 znamenitih Slovenaca i Srba, koji su svojim nesebičnim doprinosom gadili mostove među ova dva naroda.  

Centralni motiv i personifikacija dobrih odnosa dva naroda predstavlja izuzetan lični i profesionalni odnos kompozitora Stevana Mokranjca i Davorina Jenka. Pored njihove odlične međusobne saradnje, obojica su značajno doprineli kulturnom razvoju i prijateljstvu između srpskog i slovenačkog naroda, zajedno su nastupali u važnim trenucima zajedničke istorije i oba kompozitora imaju biste u centru Ljubljane. Davorin Jenko je komponovao srpsku himnu Bože pravde, kao i staru slovenačku himnu, a danas himnu slovenačke vojske, Naprej, zastava Slave. „Malo je poznato da je Mokranjac nesebično podržavao Jenka u teškim profesionalnim momentnima, pre svega tokom sukoba, koji je Jenko imao sa upravom Narodnog pozorišta u Beogradu u vreme prvog izvođenja himne Bože pravde u okviru dela Markova sablja. Osim toga, obojica su izvodili kompozicije u važnim momentima naše istorije, a njihova povezanost se simbolički ogleda i u činjenici da su umrli ista godine 1914. u razmaku od dva meseca“.

U 12 časova je svečano otvaranje Srpska biblioteke Mihajlo Pupin. Biblioteka se nalazi na novoj adresi u Ulici Luize Pesjakove 9. Sama biblioteka je od velikog značaja na području kulture. Raspolože sa preko 20.000 knjiga na srpskom jeziku.