Kralj Petar u poseti Instanbulu


Kraljevina Srbija koristila je u međunarodnoj politici i rodbinske dinastičke veze porodice Karađorđević sa monarsima Rusije, Italije i Crne Gore. Otud na fotografiji svečanog dočeka Kralja Petra u Istanbulu marta 1910. pored srpske i turske vidimo i zastave Crne Gore, Italije i Rusije. Sultan Mehmed V koji će Kralju Petru staviti na raspolaganje svoju jahtu da bi posetio Hilandar bio je poslednji sultan koji će jula 1911. posetiti Prištinu, posle Soluna, Bitole i Skoplja, što je zabeleženo i kamerom Miltona Manakija, prenosi ovu priču POKS Požarevac.  „Tom prilikom će dovitljivi Srbi, pod izgovorom da pozdravljaju sultana, krišom postaviti i zazvoniti zabranjenim zvonima sa crkve Svetog Nikole u Prištini. Kralj Petar i sultan Mehmed V će u Prvom balkanskom ratu biti neprijatelji, a u Drugom saveznici. Oba vladara su na prestolja stupili u poznim godinama i oba će njihovi narodi pamtiti kao voljene. Kralja Petra kao Oslobodioca, a Mehmeda kao Ustavnog sultana“. Hram Svetog Nikole u Prištini spaljen je u pogromu marta 2004.