Tri srpske seljanke Nadežde Petrović


Nadežda Petrović, Tri srpske seljanke, 1905.
Foto: arhiva Narodni muzej

Posebnu grupu radova naše čuvene slikarke Nadežde Petrović čine motivi sa sela u kojima je često protagonista figura mlade seljanke. Prikazana u svečarskoj nošnji, obično sa nekim atributom u ruci poput snopa žita ili motike, ukoliko je prikazana u polju, ili, u nešto više idealizovanijoj verziji, sa krčagom koji nosi na ramenima, slika seljanke ne govori o realnom životu žene na selu koja je trebalo da brine o deci i kući, obavljajući ujedno i sve poljske poslove poput muškarca.Ovakvi ženski prikazi tumače se kao alegorija snage, autentičnosti, neiskvarenosti karaktera onih koji žive na zemlji i od zemlje, čime se osobine naslikanih likova prepoznaju i kao osobine samog podneblja, zapisano je na stranici Narodnog muzeja u Beogradu.

Nadežda Petrović, Tri srpske seljanke, 1905.