Za osnivanje novih škola i odeljenja dopunske nastave srpskog jezika u dijaspori izdvojeno 20.000.000 dinara


Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu donelo je Odluku o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore. Na konkursu koji je bio raspisan od 22. jula do 06. avgusta 2021. godine za sufinansiranje projekata iz oblasti nastave – Podrška osnivanju novih škola i odeljenja dopunske nastave srpskog jezika u dijaspori pristiglo je deset predloga projekta srpskih udruženja, organizacija i Eparhija Srpske Pravoslavne Crkve iz Austrije, Malte, Holandije, Norveške, Ruske Federacije, Južnoafričke Republike i Španije.

Sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000 dinara namenjena za syfinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore koji imaju za cilj: čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta, a koji se mogu svrstati u oblast – podrška osnivanju novih škola i odeljenja dopunske nastave srpskog jezika u dijaspori izdvojena su za:

– SPKD Prosvjeta Austrija, Prosvjetina škola srpskog jezika, 4.250.000 dinara,

– Srpski edukativno-kulturni centar Sveta Jelena Anžujska Malta, Škola srpskog jezika na Malti 4.800.000 dinara,

– Eparhija zapadnoevropska SPCrkve – Servisch Orthodoxe Kerk in Nederland, Kreativne radionice na srpskom jeziku za decu 2.000.000 dinara,

– NPO Centar za međunarodnu saradnju „Rusko-balkanski dijalog“, Dopunska škola srpskog jezika u Moskvi i Sankt Peterburgu 5.250.000 dinara,

– Eparhija zapadnoevropska SPCrkve – Iglesia ortodoxa serbia Parroquias españolas, Kreativne radionice na srpskom jeziku za decu u Španiji i Portugaliji 3.700.000 dinara.

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Arno Gujon, će u ime Ministarstva spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, potpisati ugovore o sufinansiranju sa izabranim korisnicima, u kojima će se urediti međusobna prava i obaveze u cilju realizacije odobrenih projekata iz ove odluke.