Grad Beč osniva Parlamente za decu i mlade


Grad Beč u saradnji sa organizacijom koja se bavi pitanjima dece i mladih (WienXtra) se zalaže da se deca i mladi uključe u procese odlučivanja, tako da grad uvodi parlament za njih. U parlamente i za decu i  za mlade mogu se uključiti mladi starosti od 5 do 20 godina.

Dečiji parlament će se sastojati od 225 predstavnika uzrasta od 5 do 13 godina, dok će parlament za mlade imati 100 članova od 14-20 godina. Prijave su u toku i svi zainteresovani se mogu prijaviti do kraja oktobra. Predstavnici parlamenta za decu će se prijavljivati kolektivno kao razred ili predškolska grupa. Ždreb će odlučiti ko će ući u parlament. Sa druge strane oni koji žele da uđu u Parlament za mlade mogu se samostalno priviti. Takođe gradski okruzi mogu da predlože svoje predstavnike. U parlament za mlade ulaze osobe starosti od 14-20.

Grad Beč je pozvao svoje mlade stanovnike da onlajn predlože šta treba promeniti u gradu, koje promene uvesti… Nakon razmatranja tih predloga i pregledanja projekata, članovi parlamenta za decu i mlade će raspravljati o predlozima i odabrati one koje smatraju da su najbolji za njih. Takođe je u planu da predstavnici oba parlamenta razmene mišljenje sa bečkim gradskim vlastima o strategijama za decu i mlade. Grad Beč želi da postane najbolji grad na svetu namenjen deci i mladima.

Prve sednice planirane su u decembru a poslednja u junu naredne godine. Takođe grad Beč namerava da uloži milion evra godišnje u projekte dece i mladih.