Hrišćanske crkve u zajedničkoj misiji očuvanja tvorevine


Vladika Andrej je otvorio skup
Foto: arhiva FB vladika Andrej

Predstavnici Rimokatoličke i Srpske pravoslavne crkve održali su u hramu Sv. Spiridona u Trstu molitveni skup posvećen očuvanju Božije tvorevine. Skup je otvorio Episkop austrijsko – švajcarski Andrej pozdravljajući delegaciju rimokatoličke crkve koju je predvodio nadbiskup monsinjor Đampaolo Krepaldi. U nastavku izlaganja vladika Andrej je izneo analizu sadašnjeg trenutka u kome se svet nalazi, s obzirom na pandemiju koja je zahvatila ceo svet, potom ulogu hrišćanske crkve u prevazilaženju teškoća koje je ovo stanje donelo i davanju pravog odgovora zasnovanog na crkvenoj tradiciji i učenju svetih otaca.

Sa druge strane monsinjor Krepaldi, se najpre zahvalio na gostoprimstvu vladiki Andreju i starešini hrama protojereju-stavroforu Rašku Radoviću i dobroj volji da se dve hrišćanske crkve zajedno nađu u borbi za očuvanje tvorevine, koju je Gospod poverio čoveku na čuvanje i staranje. Naglasio je i važnost da je neophodna zajednička akcija svih, a posebno hrišćana, s obzirom da se svet nalazi u važnom trenutku u borbi protiv pandemije kao i da se uskladi razvoj civilizacije sa potrošnjom prirodnih materijalnih dobara koja nisu neiscrpna.

Utemeljenje ovih izjava potvrđeno je čitanjem odlomaka iz Starog i Novog Zaveta, prvo porukom jevrejskom narodu o sedmoj godini i odmoru zemlje od obrađivanja, odnosno posvećivanja Gospodu. Iz svetog Jevanđelja po Luki pročitan je odlomak o sejaču i semenu, parabola koja govori o reči Božijoj i o njenom prihvatanju od ljudskog roda.

„Ovaj susret je obogaćen čitanjem poruka Njihovih Svetosti, Pape Frančeska i Patrijarha Vartolomeja iznetih u papskoj enciklici “Laudato si” i u govoru Vaseljenskog Patrijarha prilikom molitve na Danu posvećenom očuvanju Božije tvorevine. Poruke nose istu suštinu, u obraćanju Gospodu, prosvećenju onih koji imaju moć odlučivanja da rade na dobro svih kao i zaštiti slabih i onih kojima je potrebna pomoć. Druga poruka jeste poziv ljudima da budu složni i odgovorni u okviru svog delokruga, a ujedno da budu vredni u očuvanju svih dragocenih darova, kako materijalnih tako i duhovnih, podarenih na spasenje ljudskog roda“, navodi se u saopštenju vladike Andreja.

Molitvneni skup u Trustu
Foto: arhiva FB vladika Andrej