Vukova zadužbina poklonila knjige biblioteci Mina Karadžić


Predstavnici biblioteke Mina Karadžić iz Beča pohvalili su se novim donacijama knjiga. „Donacija časopisa i knjiga biblioteci Mina Karadžić u Beču, redovno stiže iz Vukove zadužbine iz Beograda. Uspešna saradnja predstavnika ove kultne kulturne ustanove sa ASKD Vilhelmina Mina Karadžić se nastavlja. Poznato je da je Danicu godine 1826. izdao Vuk Stefanović Karadžić u Beču, a štampana je u Jermenskoj štampariji. Danicu – srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu 2021. sa dodatkom Danica za mlade, uredili su prof. dr Boško Suvajdžić i Nada Milošević-Đorđević. Budite i Vi prenumeranti i pomozite u štampanju narednih izdanja“, rekla je predsednica ASKD Vilhemina Mina Karadžić, Svetlana Matić.
Ona je za svoje prijatelje podelila i pesmu Dobrice Eriće Moj otac iz Danice za mlade.

Moj otac

Naočit ko planina

čas blaga

a čas strašna

baš sad stiže iz mlina

s kolima punim brašna.

Gledam ga kako nosi

velike

teške vreće

s brašnom u crnoj kosi

i treperim od sreće!