Milan Vidović novi predsednik Srpskog centra u Beču – a dosadanji Milorad Mateović postao počasni (predsednik)


Održana 24. redovna godišnja skupština članova Srpskog centra iz Beča
Foto: arhiva Srpski centar Beč

Članovi Srpskog centra u Beču održali su minulog vikenda 24. po redu godišnju skupštinu. Nakon 23 godine veoma uspešnog vođenja udruženja, sa mesta predsednika Centa se povukao Milorad Mateović. „Hvala Vam! Nakon dve decenije vođenja našeg Centra gosp. Milorad Mateović je na redovnoj godišnjoj skupštini odlučio da se povuče sa pozicije predsednika i da svoje mesto ustupi mlađima. Ovaj čin pokazuje veličinu jednog čoveka koji je kroz sva ova turbulentna vremena očuvao rad Centra i tradiciju održavanja Svetosavskog bala. Još jednom Vam hvala Milorade za sve što ste učinili za Centar, kako ste ga vodili i bili spremni da ga prepustite nekim novim generacijama a znamo da ćete uvek biti tu za nas kroz Vašu novu funkciju počasnog predsednika“, istakli su članovi Srpkog centra. Za novog predsednika izabran je Milan Vidović, „koji je kroz svoj dosadašnji rad u Centru pokazao da je kadar da nosi epitet vođe među jednakima“.

Milorad Mateović počasni predsednik i
Milan Vidović predsednik Centra
Foto: arhiva Srpski centar

Članovi upravnog odbora su ostali Ana Bošković, Janko Matić, Aleksandar Matić, Branko Jovović, Nikola Osmokrović a novi su Bogdan Osmokrović i Ivana Volić.

Srpski centar Beč postoji od 22.10.1995. Prvi predsednik bila je Ljiljana Milosavljević, a potom je, sve do 1998. godine, Miša Hadžiđorđević, kada je na mesto predsednika došao Milorad Mateović. Od 1996. se nalazi na adresi Lindengasse 61-63, sedmi bečki okrug. Po dolasku Milorada Mateovića, Srpski centar je organizovao prvi srpski bal novog doba, tačnije prvi Svetosavski bal. Do 2019. godine organizacija Svetosavskog bala je bila primarna aktivnost udruženja. U novembru 2017. godine, u sklopu obeležavanja 20-godišnjeg jubileja oživljavanja srpske balske tradicije, izdata je monografija pod nazivom „Svetosavski bal u Beču 1998-2018“.
Od septembra 2019. godine Srpskom centru se priključuje grupa mladih ljudi, koja donosi novu energiju i entuzijazam. Srpski centar dobija novi logo, internet prezentaciju i vizuelni izgled.

Danas se Centar bavi, pored organizacije Svetosavskog bala, promocijom srpskog kulturnog stvaralaštva, obrazovanjem, humanitarnim rado i informativnom platformom.  Pored toga što promoviše srpsko kulturno stvaralaštvo umetnika iz matičnih država promoviše i kulturne stvaraoce koji žive u Austriji. Centar ima preko 4000 knjiga u svojoj biblioteci, od kojih je većina na srpskom. Od ovoga oktobra u Centru se održava i nastava srpskog jezika Prosvjetine škole srpskog jezika. Pomogli su mnoge porodice i vratili osmehe na mnoga lica svojim humanitarnim radom. „U junu 2019. godine oživeli smo projekat „Deca su naša budućnost “, koji se odnosi na materijalnu podršku školaraca i studenata na Kosovu i Metohiji, u vidu dodele mesečnih stipendija za školovanje“.
Informativna platforma sadrži korisne informacije za naše sugrađane u „potrazi za institucijama i kontaktima, te brzim pronalascima informacija potrebnih svakodnevnom životu“.

Organizacijom Svetosavskog bala, obnovio je tradiciju održavanja Slavenskog bala u Beču. Od tada se srpska zajednica ponovo vratila na mapu bečke balske sezone. Po ugledu na svečane balove 19. veka, Svetosavski bal okuplja oko 600 gostiju, a među njima ugledne građane srpske zajednice u Austriji, iz sfere kulture, obrazovanja, nauke i privrede.

Imali su mnoga gostovanja brojnih pozorišta sa područja bivše Jugoslavije kao što su predstave „011“ Jugoslovenskog dramskog pozorišta, „Poslednji trenuci kralja Aleksandra i kraljice Drage“ Narodnog pozorišta iz Beograda“, “Radovan III” Teatra Kulta iz Beograda, „Bure Baruta“ pozorišta sa Cetinja, „Hasanaginice“ Kruševačkog pozorišta i mnogih drugih).

Dogovor o daljem radu Centra
Foto: arhiva Srpski centar

U okviru udruženja je radila i književna tribina, kao i književna radionica koja je okupljala pisce poezije i proze koji žive i rade u Austriji. Takođe, postojala je i dečija igraonica i muzičko obdanište koju su vodili kvalifikovani pedagozi.
Srpski centar je organizovao koncerte klasične muzike diplomaca i postdiplomaca našeg porekla sa bečkih konzervatorijuma i muzičkih akademija, te mnogobrojna književna i literarna druženja, zapisano je na stranici Srpkog kulturnog centra.