Dinar kralja Dragutina


Iako je kovanje novca u Srbiji započeto pod kraljem Radoslavom (1228 – 1234), tek je za vreme kralja Dragutina (1276 – 1282 / 1316) kovana prva emisija novca sa natpisom na srpskom jeziku.

O tome svedoči dinar kralja Dragutina, na čijem reversu stoji ćirilični natpis „Stefan rab Hristov“ oko stojeće figure prikazanog vladara koji drži skiptar sa krstom u rukama. Na aversu ovog novca se, kao i uobičajeno, našla predstava Hrista na prestolu, zapisano je na stranici Narodnog muzeja Srbije.