Srećna Nova godina


Dragi čitaoci portala Rasejanje.info

u godini koja je pred nama želimo vam najviše zdravlja i pozitivnih misli, dobrog raspoloženja, sreće, ispunjenja i malih i velikih želja.  I naravno završetak pandemije. Želimo vam puno druženja, putovanja, neograničena viđanja sa dragim osobama.
Portal Rasejanje.info i dalje će pratiti vaše divne priče i uspehe, mala i velika događanja, pratiti vaša interesovanja. Zajedno će se radovati sa vama, pomagati, tražiti rešenja…
Hvala na poverenju, divnim čestitkama i svakodnevnim pozitivnim vibracijama

Vaše Rasejanje