Dositejeva čestitka od pre 233 godine


Dositej Obradović
Foto: Muzej ViD

Ako mi ko za manu pripiše što ortografiju nisam pazio, neka izvoli rasuditi da mi dosad na našem dijalektu s našim slovami gramatike nismo imali. No, što se ovoga tiče, ako se s vremenom pravila za ovo dadu i ustanove, (koje ne sumnjam), onda će se moći ispravnije pisati; a mene će dobri i razumni ljudi izviniti, znajući da nikakovo majstorsko delo u svom početku ne može savršeno i sasvim ispravno biti. Za ove posle hoće se stotine godina i više rodova ljudi koji jedan za drugim dolaze; ne valja ni oni da dođu ovde samo da žvaću.

Sverh svega i najposle, što sam god govorio i napisao, iz prave ljubovi k dobrodetelji k čelovečestvu i k srodnim mojim i govorio sam i pisao. „Іneѕt — veli slavni i veliki u nauci Inglez Bako Verulamius — ineѕt іngenіo humano motuѕ quіdam arcanuѕ et tacіta іnclіnatіo іn amorem alіorum, quі ѕі non іnѕumatur іn unum vel paucoѕ naturaliter ѕe diffundit in plureѕ.“ „Jest u prirodi čelovečeskoj pokret neki tajni i mučeća naklonost k ljubovi drugih, koja, ako se ne uprazni u jednoga ili u male, prirodno izlijava se na mnoge.“

Ljubeći te, ljubimi moj, i čestitajući ti novi god, prebivam sav tvoj.

u Lajpsiku, Januarija 1, 1789. Dositej Obradović

Izvor Muzej Vuka i Dositeja