Obnovljena rodna kuća Dositeja Obradovića u Rumuniji


Pred kraj godine završeni su radovi na obnovi rodne kuće Dositeja Obradovića u Čakovu u Rumuniji. Renoviranje rodne kuće velikog Dositeja finansirala je Pokrajinska vlada sa 7,2 miliona dinara.

Radovi su, kako je navedeno, obuhvatili zamenu krova, kompletne stolarije, parter uređenje, rekonstrukciju fasade, a restaurirana je i spomen-ploča na uličnoj fasadi. Stvoreni su uslovi da u Spomen-kući bude postavljena stalna izložbena postavka o Dositeju Obradoviću. Obnova Dositejeve rodne kuće, urađena po projektu Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.