Sećanje na Mihaila Madžarevića: jedan od najodlikovanijih vojnika Srpske vojske u Prvom svetskom ratu


Mihailo Madžarević
Foto: knjiga „Kroz sjaj i senke rata“

Na današnji dan 13. januara 1894. godine rođen je div-junak, Mihailo Madžarević, smatran za najvećeg ratnika Valjevskog kraja, jedan od najpoznatijih vojnika 17. a potom 5.puka Drinske divizije. Bio je jedan od najvećih i naodlikovanijih vojnika Srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Odrastao u školovao se u Valjevu. Posle osnovne škole i dva razreda trgovačke škole sa XXI klasom upisao je PPŠ 1.septembra 1910.g. koju je završio kao prvi u rangu. Po svojoj želji raspoređen u 17.puk u Valjevu u kasarni na Jadru. Početak Balkanskih ratova zatekao ga u činu podnarednika 17.puka Drinske divizije prvog poziva. Sa svojim jedinicama učestvovao u velikom broju borbi, bitaka, ranjavan nekoliko puta, istakao se izuzetnom hrabrošću, neverovatnim podvizima i zarobljavanju velikog broja neprijateljskih vojnika u više odvojenih akcija u oba Balkanska rata i Velikom ratu kada je doživeo svoje lično i starešinsko sazrevanje i punu ratničku afirmaciju najpre kao vodnik 2.čete 1.bataljona 5.puka a potom kao 1.čete 1.bataljona 5.pešadijskog puka.

Penzionisan je na službi Gvozdenog puka u Beogradu 1931. godine sa činom majora. Posle zarobljeništva u Drugom svetskom ratu u Nemačkoj odselio se u SAD gde je umro 1965. godine. Sahranjen je u Libertivilu u državi Ilinois.

Izvor: vojni arhivi i autobiografija majora M.Madžarevića „Kroz sjaj i senke rata“, Beograd 1933. godine.