Danas se obeležava međunarodni Dan maternjeg jezika


Danas se obeležava međunarodni Dan maternjeg jezika. Gotovo u svim razredima srpske dopunske škole u rasejanju danas je na časovima obeležen ovaj Dan.  Jer kako je rečeno „jezik nije samo sredstvo komunikacije. Jezik se nalazi u srži kulture i identiteta svakog naroda. Srpskim jezikom prenosimo deo sebe i svojih predaka svojoj deci. Ako ga kvarimo,kvarimo sebe. Ako ga zaboravimo, nestaće, jer on ima samo nas. Čuvajmo svoj maternji jezik!“

Sa vama delimo film učenika Srpske dopunske škole u Hesenu.

Unesko je 1999. godine proglasio 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika, kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.

Unesko ukazuje da je jezička raznolikost sve ugroženija i da više od 40 procenata svetskog stanovništva nema pristup obrazovanju na jeziku koji govori ili razume. Srbija je 2006. godine pristupila Evropskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima Saveta Evrope čime se obavezala da štiti sve manjinske jezike koji se tradicionalno koriste na njenoj teritoriji.

Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu na profilima svojih društvenih mreža objavio je kratak film uz komentar kako danas izgovora srpske brzalice, a kako je govorio srpski jezik pre 12 godina… „Na dan maternjeg jezika želim da poručim sledeće: ako je jedan Francuz, bez srpskih korena, uspeo da nauči srpski, onda to mogu i naši Srbi rođeni u dijaspori.

Trud, volja i upornost su ključ svakog uspeha. Negujmo naš prelep i milozvučan srpski jezik!“, dodao je Gujon.