Početna Kultura Na 24. međunarodnom likovnom konkursu „Radost Evrope“ učestvuju i deca iz rasejanja

Na 24. međunarodnom likovnom konkursu „Radost Evrope“ učestvuju i deca iz rasejanja

Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za kulturu i Dečji Kulturni centar Beograd raspisali su 24. po redu međunarodni likovni konkurs „Radost Evrope“.

„Ovogodišnji međunarodni likovni konkurs, već 24. Poziva decu i mlade likovne stvaraoce od 4 do 18 godina iz celog sveta da svojom raskošnom paletom posvedoče da je dečje likovno stvaralaštvo sa gledišta dubinske psihologije i modernog shvatanja umetnosti uočeno i priznato kao prava stvaralačka vrednost. Suština međunarodnih likovnih konkursa, kao i izložbi koje nakon toga slede, prvenstveno je likovni susret, podrška prirodnom i kreativnom načinu življenja  jer samo na taj način  moguće je sjediniti intelektualno, čulno i emocionalno. To predstavlja i oblik uspostavljanja dijaloga, jer je likovni izraz u prvom redu komunikacijski proces“, istakli su organizatori konkursa.
Ove godine, ukoliko epidemiološka situacija dozvoli, Međunarodni likovni susret će se održati uživo u galeriji Dečjeg kulturnog centa Beograd. Stručni žiri će odabrati radove za izlaganje i dodeliti nagrade u pojedinačnoj i grupnoj konkurenciji, u pet starosnih kategorija.

Na konkursu mogu učestvovati pojedinci, predškolske ustanove, škole, dečji likovni ateljei, dečji kulturni centri i slične dečje ustanove i asocijacije. Izbor tebe je slobodan, pravo učešća imaju deca od 4 do 18 godina. Primaće se radovi rađeni na papiru i različitim tehnikama (olovka, tempera, gvaš, akvarele, pastel, tuš, kolaž, kombinovane tehnike na papiru, grafike).
Najveći format radova je A3 . Radovi moraju biti originalni, rađeni samostalno, nastali u 2021. ili 2022. godini i ne smeju biti izlagani na drugim međunarodnim konkursima i izložbama. Uz svako rad mora biti obavezno popunjen formular. Individualni učesnici mogu da pošalju do tri rada u različitim likovnim tehnikama a ustanove i asocijacije do 20 radova različitih autora. Rok za prispeće radova je 11. jul 2022. Radove je potrebno poznati na adresu sa naznakom
Likovni radovi za Međunarodni likovni konkurs Radost Evrope
Dečji kulturni centar Beograd, Takovska 8, 11000 Beograd, Srbija