In Memoriam Selena Rakočević, profesor Fakulteta muzičke umetnosti, etnomuzikolog


dr Selena Rakočević

Iz Beograda je stigla tužna vest, da je danas u 51. godini preminula dr Selena Rakočević, profesorka Fakulteta muzičke umetnosti, etnomuzikolog i dugogodišnja umetnička direktorka Ethno.com festivala u Pančevu. Rođena je u Beogradu (1971.) a mladost je provela u Pančevu. Na Fakultetu muzičkih umetnosti doktorirala je 2009. Objavila veći broj stručnih radova, CD i DVD izdanja i knjiga. Bila je umetnički direktor pančevačkog Ethno.com festivala od osnivanja 2003. pa do 2012. godine. Sarađivala je sa mnogih društvima srpskog rasejanja, a često je bila i član žirija na mnogim smotrama srpske dijaspore.

„Oblasti pedagoških i naučno-istraživačkih interesovanja Selene Rakočević bile su usmerene na muzičku i plesnu tradiciju Banata u svetlu multikulturalnog i multietničkog konteksta i istorija etnokoreologije kao samosvojne naučne discipline. Bila je član je Borda Studijske grupe za muziku i ples jugoistočne Evrope Međunarodnog saveta za tradicionalnu muziku i upravnog odbora Centra za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije (CIOTIS)“, zapisao je portal 013info.

Udruženja u rasejanju se putem društvenih mreža opraštaju od dr Selene Rakočević. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.