Poziv Srbima koji imaju nepokretnosti u Federaciji BiH da registruju iste


Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove BiH objavila je 29. maja javni poziv građanima i pravnim licima u opštinama Gradačac, Lukavac, Kalesija, Mostar, Orašje, Srebrenik, Tomislavgrad, Tuzla i Živinice da registruju svoje nekretnine. „Vlasnici nepokretnosti u ovim opštinama treba da dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi. Srbi iz navedenih opština i naselja pozvani su da se jave na telefon Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove: +387 33 586 064 ili na mejl rerp_fbih@fgu.com.ba”, istakli su predstavnici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Za pravno savetovanje dostupni su i brojevi Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH +381 64 395 38 38 i 381 60 115 74 47, kao i kancelarije za stručnu pravnu pomoć i sajt Srpska zemlja.