U Ljubljani osnovan Lektorat za srpski jezik


Dekanke Živančević Sekeruš i Šlamberger Brezer potpisale sporazum o otvaranju Lektorata za srpski jezik u Ljubljani
Foto: Ambasada RS u Ljubljani

Potpisom na ugovor dva dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Ivane Živančević Sekeruš i Filozofskog fakulteta u Ljubljani Mojce Šlamberger Brezer osnovan je Lektorat za srpski jezik u Ljubljani. Potpisu sporazuma prethodili su dugotrajni pregovori.

Prema ugovoru o osnivanju Lektorata, srpska strana izabraće lektora, a slovenačka ga odobriti, bez dodatnih izbornih procesa na Filološkom fakultetu u Ljubljani. Finansiranje lektora potpuno je na srpskoj strani, dok će slovenačka strana lektoru obezbediti odgovarajući fond časova, uslove za rad, kao i promociju novih studijskih predmeta koji će uključivati srpski jezik i književnost.

Status lektora će biti usklađen sa slovenačkim i evropskim zakonodavstvom o radu stranaca, i imaće status radnika upućenog na rad u inostranstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Ovo je prvi put da se ovakav lektorat otvara u Sloveniji.

Lektorat za srpski jezik osnovan je na četiri godine, nakon čega ugovorne strane mogu obnoviti ugovor.