Predstavljanja Srbija na Međunarodnom festivalu u Baku


Foto: ambasada Republike Srbije u Baku

Ambasada Republike Srbije u Bakuu učestvovala je na tradicionalnom, 10. po redu Međunarodnom festivalu u organizaciji ADA Univerziteta, čiji je glavni cilj promocija multikulturalizma i međuetničkog dijaloga.

„Time se Republika Srbija našla među 35 zemalja koje su imale svoje izložbene štandove, na kojima su predstavljeni promotivni materijali, suveniri, nacionalna hrana, običaji i kulturne različitosti svake od zemalja učesnica”, istaknuto je u ambasadi RS u Azerbejdžanu.

Ovaj festival je pružio mogućnost da Srbija predstavi svoje turističke potencijale, kulturno-istorijsko nasleđe, mogućnosti za studiranje na srpskim univerzitetima, tradicionalnu muziku i hranu, što je naišlo na veliko interesovanje azerbejdžanskih i stranih studenata ADA Univerziteta, kao i predstavnika diplomatskog kora zemalja koje su učestvovale.