Međunarodni dan Dunava


Hidro karta Beograda, Sava, Dunav, 1923.
Foto: Istorijski arhiv Beograda

Međunarodni Dan Dunava je 29. jun i obeležava se u 14 evropskih podunavskih zemalјa potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava. Konvencija o zaštiti reke Dunav je osnov za saradnju evropskih država radi zaštite Dunava na čijem slivu živi više od 80 miliona lјudi. Potpisana je 29.06.1994. godine, u Sofiji u Bugarskoj, od strane podunavskih zemalјa i Evropske unije. Ovaj dan, prvi put je obeležen 2004. godine, kada je zvanično doneta odluka o proslavi, na 6. redovnom sastanku ICPDR-a u Beču povodom desetogodišnjice potpisivanja Konvencije. Svih 14 podunavskih zemalјa koje su potpisale Međunarodnu konvenciju o zaštiti Dunava proslavlјaju ovaj dan.
Međunarodni dan Dunava se obeležava kako bi se podigla svest za očuvanje reke kod što većeg broja lјudi i kako bi se apelovalo na racionalnu upotrebu vodnih resursa.

Dunav je druga po dužini evropska reka. Sa svojih 2888 kilometara povezuje istok i zapad Evrope, Atlantik i Mediteran. Kroz Srbiju njegov tok je dug 588 kilometara, tu se u njega ulivaju Drava, Tisa, Sava, Tamiš, Morava, Nera, Timok… Pored Dunava se u Srbiji nalaze mnogobrojna zaštićena prirodna dobra: SRP„Gornje podunavlјe”, SRP „Karađorđevo”, Park prirode „Tikvara”, PP „Begečka jama”, NP „Fruška gora”, SRP „Kovilјsko petrovaradinski rit”, SRP „Titelski breg”, PIO „Ade i odseci kod Slankamena”, SRP „Deliblatska peščara” i Labudovo okno, NP „Đerdap”.

Povodom današnjeg dana Istorijski arhiv Beograda podsetio je na dve divne slike iz 1827. godine  i 1923.

1) Hidro karta Beograda, Sava, Dunav, 1923. god, Istorijski arhiv Beograda

2) Most na Dunavu, Plan drvenog mosta na Dunavu između Opova i Surduka. 1827, Istorijski arhiv Beograda

Most na Dunavu, Plan drvenog mosta na Dunavu između Opova i Surduka. 1827.
Foto: Istorijski arhiv Beograda