Leto u zavičaju za učenike srpskih dopunskih škola je počelo


U Tršiću ispred rodne kuće Vuka Karadžića đaci srpskih dopunskih škola iz Francuske, Nemačke, Švajcarske i Grčke
Foto: FB srpska škola FIS

Za učenike Srpskih dopunskih škola širom rasejanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoje Republike Srbije organizovalo je ekskurzije u tri termina tokom letnjeg raspusta.  Destinacija – Tršić, rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića. „Prva od tri grupe pristigla je u Srbiju. Prvi dan letnje škole u Tršiću protekao je u raznovrsnim aktivnostima i vedrom raspoloženju. Učenici Srpske dopunske škole iz Francuske, Švajcarske, Grčke i Nemačke, okupljeni u Obrazovnom centru Vuk Karadžić, šalju vam tople pozdrave iz Vukovog rodnog Tršića!”, istaknuto je na FB stranici srpske škole u Francuskoj, Italiji i Sloveniji. Ekskurzija traje osam dana i boravak je besplatan.

Prva grupa je od danas pa do 16. jula u Tršiću, druga od 15.-22. avgusta a treća 3. do 11. septembra. Pored mnogih izleta, učenicima je omogućeno učenje srpskog jezika u kontekstu nacionalne kulture kroz govorne aktivnosti, kroz umetnost, kulturu, tradiciju, kao i druge kulturne i sportske aktivnosti.