Dopunske škole srpskog jezika u Španiji


Foto: ariva Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Projekat „Kreativne radionice na srpskom jeziku za decu u Španiji“ ima za cilj da polaznici radioinica, deca do 18 godina , što dinamičnije usvajaju gradivo predviđeno programima Ministarstva prosvete za učenje srpskog jezika kao maternjeg ili zavičajnog jezika. Predviđene radionice osmišljene od strane profesora i studenata postdiplomaca Filološkog fakulteta i Umetničkih akademija Univerziteta u Beogradu prate jezičke programe, i pospešuju njihovo usvajanje kroz različite vidove komunikacije i interakcije, piše Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Kreativna radionica u Madridu nalazi se na adresi : Calle de Núñez de Balboa, 43, 28001 Madrid

Koordinatori:

Katarina Marković: +34 627 495 771

Sara Pantić : +34 611 647 562

Kreativna radionica u Barseloni nalazi se na adresi: C/d‘Aragó, 181, 08001 Barcelona

Koordinatori:

Jovana Štikovac: tel. +34 644 816 992

Za pohađanje kreativnih radionica  na Majorci i Kanarskim ostrvima kontaktirajte:

Koordinatori:

Katarina Marković: +34 627 495 771

Jovana Štikovac: tel. +34 644 816 992

Kontakt imejl za sve kreativne radionice: iglesiaospc@gmail.com

Projekat Kreativnih radionica pokrenula je i subvencijom podržala Uprava za sardnju sa dijasporom Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije. Pokrovitelj i organizator projekta Eparhija zapadnoevropske Srpske Pravoslavne Crkve obezbediće sva dodatna sredstva i prostorije za održavanje programa radionica.

Dopunske škole srpskog jezika u Španiji uskoro će biti integrisane u sistem Ministarstva prosvete, nauke i tehnoškog razvoja Republike Srbije.