U Novom Sadu otvorena Kancelarija za pravnu pomoć Srbima iz Federacije BiH


Sa otvaranja Kancelarije za pravnu pomoć Srbima koji imaju imovinu u Federaciji BiH
Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

U Novom Sadu je protekle nedelje otvorena Kancelarija za pravnu pomoć Srbima koji imaju imovinu u Federaciji BiH. Ona je deo zajedničke kampanje Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, pokrajinskog Fonda za izbegla i raseljena lica i skupštinskog Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH iz RS, da se Srbima u aktuelnom postupku usklađivanja zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH pomogne da sačuvaju svoje nepokretnosti.

Direktor pokrajinskog Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu Duško Ćutilo rekao je da je kancelarija u Novom Sadu nastavak saradnje organa Srbije i Republike Srpske. „U Kancelariji će ljudi koji su poreklom iz FBiH besplatno moći da se informišu o procedurama kako da zaštite svoju imovinu. Partneri na ovom projektu su nam Humanitarni centar za integraciju i toleranciju koji su ustupili prostor za kancelariju,  kao i udruženje „Srpski krajevi“  koje će organizovati tribine širom Vojvodine na kojima će se promovisati ova tema“, rekao je Ćutilo, a prenela Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon podsetio je da je u januaru ove godine Kancelarija za pravnu pomoć otvorena u Beogradu i da širom RS već radi 6 takvih kancelarija koje pomažu raseljenim Srbima da sačuvaju porodičnu imovinu na prostoru Federacije. „U Federaciji Bosne i Hercegovine je 1991. godine živelo 541.000 Srba a danas ih je na tim prostorima oko 56.000. Oko 400 000 raseljenih Srba širom Srbije i sveta raspolaže pravo na imovinu na toj teritoriji. Zato smo danas u Novom Sadu otvorili Kancelariju za pravnu pomoć Srbima poreklom iz Federacije BiH. U aktuelnom postupku usklađivanja zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH postoji rizik da izbegli Srbi izgube svoju imovinu  a da o tome ne budu čak ni obavešteni“, istakao je Arno Gujon.

On je dodao da je Uprava pre tačno godinu dana preko diplomatsko-konzularnih predstavništava i srpskih udruženja u dijaspori, kao i društvenih mreža,  pokrenula kampanju informisanja Srba o ovom problemu. „Ukupan rezultat našeg zajedničkog rada je 9.000 pokrenutih predmeta i isto toliko porodica koje će sačuvati 57.000 hektara svoje zemlje. Nastavljamo kampanju“, rekao je Arno Gujon, a prenela Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.