Gagauzi posetili srpski hram u Frankfurtu


Gagauzi u hramu Vaskrsenja Gospodnjeg u Frankfurtu
Foto: CO Frankfurt

Hram Vaskrsenja Gospodnjeg u Frankfurtu u nedelju su posetili narod Gagauzi koji većinom žive u Moldaviji. Sveštenik Vitali i starešina hrama Vaskrsenja Gospodnjeg protojerer-stavarofor Simon Turkić pozvali su pravoslavne Gagauze da nedeljom posećuju pravoslavno bogosluženje u srpskom hramu na Galusu.

„Gagauza ima oko dvesta hiljada u Moldaviji i ispovedaju pravoslavlje. Radovaćemo se njihovim dolascima na svetu liturgiju. Koliko je u ovom svetu nepoznato! Ko je od nas čuo za Gagauze koji pričaju ruski, turski, a mnogi od njih i srpski jezik! Slava Bogu! Zahvaljujemo se Dijani Avdić iz parlamenta stranaca grada Frankfurt, koja je ove divne ljude dovela u hram Vaskrsenja Gospodnjeg u Frankfurtu”, istakao je sveštenik Simon Turkić.

Sveštenik Simon Turkić, otac Vitali i sveštenik Slobodan Tijanić
Foto: CO Frankfurt