U Švajcarskoj se za sada nastava na srpskom jeziku odvija u 182 grupe


U prostorijama Ambasade Republike Srbije u Bernu, nedavno je održana je prva sednica Nastavničkog veća Srpske dopunske škole u Švajcarskoj za školsku 2022/2023. godinu. Kao što smo pisali nastavnički tim u Švajcarskoj od ove školske godine broji 19 članova uz tri nove koleginice, a nastavom rukovodi koordinatorka Biljana Bukinac.

Ona je dodala da su na sednici razmotrene važne teme i pitanja u vezi sa novim Pravilnikom o izvođenju vaspitno obrazovnog rada u inostranstvu, organizacijom rada, vođenjem pedagoške evidencije, uvođenjem novih koleginica u posao, stručnim usavršavanjem nastavnika i saradnjom sa švajcarskim obrazovnim institucijama i prosvetnim vlastima. „Analizirane su i pozitivno ocenjene  i aktivnosti realizovane tokom leta u organizaciji MPNTR: seminar „ Savremeni izazovi nastave srpskog kao zavičajnog jezika” i manifestacija „ Leto u zavičaju” koja je održana tokom leta u Tršiću, za učenike koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku u  dijasporu. Nastavnici su istakli važnost podrške koju pruža  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i nastojanje da se unapredi kvalitet nastave i ojača veza dece koja odrastaju u dijaspori sa Srbijom kroz ovakve manifestacije”. 

Podsećamo da se nastava na srpskom jeziku u ovoj školskoj godini u Švajcarskoj izvodi u 182 grupe širom Švajcarske, a do sada je upisano preko 1300 učenika. „Sa radom je započela i nova grupa u Altštetenu (kanton Sen Galen), a nakon dvogodišnje pauze učenici u Ženevi opet pohađaju nastavu u učionici. Takođe se u mnogim grupama beleži povećanje broja upisanih učenika. I ove školske godine nastavnici angažovani u Švajcarskoj, nastaviće  misiju negovanja srpskog jezika, kulture i tradicije i svojim učenicima približiće deo Srbije”, dodala je koordinatorka Bukinac.

Podaci o mestima i terminima nastave, kao i kontakt podaci nastavnika koji izvode nastavu, dostupni su roditeljima na sajtu Ambasade Republike Srbije.

Koordinatorka Biljana Bukinac i ambasador RS u Bernu Goran Bradić
Foto: arhiva srpska škola u Švajcarskoj