Okrugli sto – Francuska i Srbija: izazovi večitog prijateljstva


U sredu,  9. novembra 2022. u 19 časova u Kulturnom centru Srbije u Parizu održaće se okrugli sto pod nazivom Francuska i Srbija: izazovi večitog prijateljstva.

U okviru okruglog stola kroz razgovor francuskih i srpskih naučnika biće predstavljeni rezultati zajedničkih projekata Univerziteta Sorbone u Parizu i Instituta za političke studije iz Beograda, kao i zbornik radova Francuska i Srbija: izazovi večitog prijateljstva. Diskutovaće se o pitanjima: razvoj francusko-srpskih odnosa od 19. veka do danas, sa posebnim akcentom na shvatanja ideje večitog prijateljstva, kulturne diplomatije, kulturnog transfera između dve geografski udaljene sredine i uloge Francuske u procesu evrointegracija Srbije. Razgovor će pratiti i vizuelna prezentacija, a cilj je da se osvetli razvoj diplomatskih odnosa Francuske i Srbije u istorijskoj i aktuelnoj perspektivi, kao i da se predstave najnoviji naučni rezultati do kojih su došli francuski i srpski naučnici, istaknuto je u Kulturnom centru Srbije u Parizu.

Učesnici okruglog stola su prof. Saša Marković, dr Aleksandra Kolaković, dr Ksenija Smolović, dr Jelena Todorović Lazić, dr Mari Asler, dr Dragan Trailović, MA Naima Berkan i MA Mladen Lišanin.