Dr Radoslavu Tucoviću dodeljena nagrada „Andrej Mitrović”


Dr Radosav Tucović, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, ovogodišnji je laureat nagrade Andrej Mitrović, koju dodeljuje Michael Zikic fondacija, univerziteta u Minhenu. „Pomenuta nagrada dodeljuje se svake druge godine, za doktorske disertacije visokog kvaliteta, koje u polju istorijske nauke istražuju odnos Nemačke i Jugoistočne Evrope. Kolega Tucović je nagradu dobio za svoju disertaciju pod nazivom „Policijski represivni aparat i njegovi domaći instrumenti: Analiza delatnosti Dragomira Jovanovića i Augusta Majsnera u okupiranoj Srbiji (1941-1944)”. Takođe, ovo je prva doktorska teza pisana na srpskom jeziku, koja je dobila pomenutu nagradu. Samo istraživanje uskoro će biti dostupno u formi monografije pod nazivom Dragi Jovanović i general Majsner na čelu policije u okupiranoj Srbiji”, istaknuto je u Institutu za savremenu istoriju.