Saglasnost za maloletno lice za ulazak u Republiku Srbiju


U skladu sa odredbama člana 54. stav 2. Zakona o graničnoj kontroli, za prelazak državne granice Republike Srbije, maloletno lice državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja (ako zajednički vrše roditeljsko pravo), ili zakonskog zastupnika. U tom smislu, ukoliko dete putuje sa jednim od roditelja, nije potrebna pisana saglasnost drugog roditelja, dok je saglasnost neophodna ukoliko dete putuje samo, ili u pratnji lica koje mu nije roditelj, odnosno zakonski zastupnik (babe, dede, prijatelji i sl.).

Ovo pravilo važi za granični prelaz Republike Srbije, ali se ne ono mora uskladiti sa zakonom zemlje iz koje maloletno lice putuje ili u koje putuje, kao i sa pravilima avionskih kompanija.