Početna Informacije Uprava za saradnju nastavila kampanju pružanja pomoći Srbima u FBIH da bi...

Uprava za saradnju nastavila kampanju pružanja pomoći Srbima u FBIH da bi sačuvali svoja imanja

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu obaveštava da nastavlja kampanju za pružanje pravne pomoći Srbima s imovinom u Federaciji BiH  da sačuvaju svoja imanja. Arno Gujon, direktor Uprave, obišao je u Banja Luci Kancelariju Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH koja je jedna od sedam takvih u Srpskoj i Srbiji s kojima Uprava sarađuje.

„Premašili smo cifru od 10.000 srpskih porodica koje su pokrenule pravni postupak, zahvaljujući čemu će više od 57.000 hektara zemlje ostati u njihovom vlasništvu u procesu usklađivanja zemljišne knjige i katastra u Federaciji”, izjavio je Gujon, a prenela Uprava za saradnju.  On je napomenuo da je to rezultat jednogodišnje kampanje Uprave, Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije i vojvođanskog Fonda za izbegla i raseljena lica.

„Srbi iz FBiH imaju imovinska prava, svoju zemlju, njive i šume u Federaciji, ali zbog usklađivanja zemljišnih knjiga i katastra mogu da ostanu bez zemlje i da o tome ne budu čak ni obavešteni.  Zato smo se angažovali da dopremo do prognanih Srba širom sveta putem ambasada i konzulata, crkava, udruženja građana, medija i društvenih mreža”, rekao je Gujon. Pravo na imovinu, navodi Gujon, je jedno od osnovnih ljudskih prava i zato će Uprava kojom rukovodi nastaviti da podržava kampanju informisanja Srba prognanih iz Federacije o njihovim imovinskim pravima.

Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu